Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė
Tel./faks.: (8-446) 61 307; tel. (8-446) 61 359
El. p. tauragespilis@gmail.com
2020-02-21

Pranešimas apie Tauragės moksleivių kūrybos centro ir Tauragės muzikos mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešimas apie Tauragės moksleivių kūrybos centro ir Tauragės muzikos mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

 

 PRANEŠIMAS APIE TAURAGĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO IR TAURAGĖS MUZIKOS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

          Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 14 straipsnio 7 dalimi, Tauragės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 5 d. sprendimu Nr. 1-9 „Dėl sutikimo reorganizuoti Tauragės muzikos mokyklą ir Tauragės moksleivių kūrybos centrą“, pranešame apie parengtą Tauragės muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro reorganizavimo sąlygų aprašą.

 

          Reorganizuojamų įstaigų duomenys:

1. Tauragės muzikos mokykla:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Dariaus ir Girėno g. 11A, 72215 Tauragė;

įstaigos kodas – 190473210;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras. 

2. Tauragės moksleivių kūrybos centras:

teisinė forma – Tauragės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga;

buveinė – Dariaus ir Girėno g. 5, 72215 Tauragė;

įstaigos kodas – 190473559;

registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie biudžetinę įstaigą – Juridinių asmenų registras. 

Reorganizavimo būdas – Tauragės muzikos mokykla ir Tauragės moksleivių kūrybos centras reorganizuojami sujungimo būdu.

Po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės muzikos mokykla ir Tauragės moksleivių kūrybos centras.

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Tauragės meno mokykla.

Po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos – Tauragės meno mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendins Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Tauragės muzikos mokykla ir Tauragės moksleivių kūrybos centras, kaip juridiniai asmenys, savo veiklą baigia nuo jų išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos (iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.). Reorganizavimas laikomas baigtu, kai į Juridinių asmenų registrą įregistruojami po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės meno mokyklos nuostatai ir iš Juridinių asmenų registro išregistruojamos po reorganizavimo pasibaigiančios biudžetinės įstaigos Tauragės muzikos mokykla ir Tauragės moksleivių kūrybos centras.

Su Tauragės muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiksiančios biudžetinės įstaigos Tauragės meno mokyklos nuostatų projektu, galima susipažinti nuo 2020 m. vasario 21 d. įstaigų darbo laiku: Tauragės muzikos mokykloje adresu: Dariaus ir Girėno g. 11A, LT-72215 Tauragė ir Tauragės moksleivių kūrybos centre adresu: Dariaus ir Girėno g. 5, LT-72215 Tauragė.

Su Tauragės muzikos mokyklos ir Tauragės moksleivių kūrybos centro reorganizavimo sąlygų aprašu, po reorganizavimo veiklą tęsiančios Tauragės meno mokyklos nuostatų projektu galima susipažinti Tauragės muzikos mokyklos interneto svetainėje: www.muzika.tvk.lt, Tauragės moksleivių kūrybos centro interneto svetainėje: www.tmkc.lt ir Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje: www.taurage.lt.

Su Tauragės muzikos mokyklos trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Tauragės muzikos mokyklos svetainėje adresu: www.muzika.tvk.lt.

Su Tauragės moksleivių kūrybos centro trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Tauragės moksleivių kūrybos centro svetainėje adresu: www.tmkc.lt.

 

REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS 

TAURAGĖS MENO MOKYKLOS NUOSTATAI‹ Atgal